Sen đá hay còn gọi là hoa đá (tên tiếng anh là Succulent) cây nhỏ, thuộc họ thuốc bỏng, gần như không có thân, lá mọng nước, lá xếp thành hoa thị. Sen đá rất dễ trồng, nó thích nghi ở mọi khí hậu, mọi địa hình, mọi địa điểm, […]

Mình nhận được câu hỏi này khá nhiều. Các loại cây mọng nước phản ứng lại với các điều kiện môi trường bất lợi bằng cách ngừng phát triển và rụng lá để cắt giảm và tiết kiệm năng lượng. Quá nóng hay quá lạnh, dư hoặc thiếu ánh sáng, […]

Chuyên mục